Популарни чланци

Парохије

ВАША УЛИЦА ВАШ БРОЈ надлежни свештеник контакт
Александра Белића (15-25) и (18-26) Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Александра Белића (5-11) и (6-16) Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Александра Бугарског цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Аписова цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Бранка Ћопића цела Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Вјекослава Афрића цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Владислава Бајчевића цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Војина Ђурашиновића цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Грге Јанкеса само бр. 4 Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Грге Јанкеса (8-14) Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Два бела голуба цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Доктора Велимировића цела Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Доња Лошињска парна страна цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Зорана Радмиловића цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Ивана Радовића цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Ивана Сарића цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Игманска парна страна цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Келтска цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Коришка цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Косте Нађа (29-39) и (48-66) Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Косте Нађа само парна страна (16-34 б) Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Љубише Миодраговића од 16 до краја и од 15 до краја Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Љубише Миодраговића (3-13) и (8-14) Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Матице Српске 47, 49, 51, 53, 55, 57 Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Матице Српске само парна страна (24-44) Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Матице Српске (46-54) и непарна страна од пумпе до М. Ракића Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Матичанска цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Мезијска цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Миливоја Перовића цела Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Миријевски Венац (2-8) осим 2а, 2б, 2ц Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Миријевски Венац (10-16) Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Мирка Бањевића цела Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Мирослава Крлеже (9-15) и (8-20) Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Михаила Булгакова цела Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Моцартова цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Николе Вулића цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Петраркина цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Пупинова цела Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Раблеова цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Раше Плаовића цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Руди Чајевца само непарна страна (19-45) Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Самјуела Бекета парна страна цела Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Самјуела Бекета непарна страна цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Сингидунумска цела Јереј Стеван Вукић тел: 064/951-9372 Е-пошта: alekseej73@gmail.com
Теодора Миријевског (2-16) и зграда 1а Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Улофа Палмеа (11-25) и (22-26) Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Улофа Палмеа (1-9) и (2-8г) Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Учитеља Драгутина Прокића цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Фигарова цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com
Франца Јанкеа цела Јереј Зоран Радојевић тел: 063/560-000 Е-пошта:zoradojevic@gmail.com
Чаробна фрула цела Јереј Јован Јефтенић тел: 064/111-2122 Е-пошта:jovan.jeftenic@gmail.com